Lượt xem: 48
Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện năm học 2017 – 2018 Trường THCS Hoàng Ngân xã Tân Thịnh

Trong không khí tưng bng ca c nước đang ra sc thi đua lp thành tích cao nht đ chào mng k nim 88 năm ngày thành lp Đng CSVN 03/02/1930-03/02/2018 và chào mng các ngày l ln ca dân tc. Thc hin kế hoch ca PGD huyn Nam Trc t chc  hi thi giáo viên gii cp huyn năm hc 2017 – 2018. Sáng ngày 16/01/2018 PGD - ĐT khai mc hi thi giáo viên gii cp huyn khi THCS ti trường THCS Đin Xá. Thông qua hi thi nhm đánh giá phong trào thi đua “Dy tt – Hc tt” ca giáo viên và hc sinh trong nhà trường, qua đó đ bình chn và tôn vinh các giáo viên dy gii, có nghip v sư phm tt,  to điu kin cho tt c giáo viên trong ngành  giao lưu, hc hi và trao đi kinh nghim ln nhau v đi mi phương pháp dy hc, đ tiếp tc rèn luyn và  nâng cao năng lc trình đ chuyên môn nghip v góp phn nâng cao cht lượng giáo dc ca toàn ngành.

Trong nhng năm hc va qua trường THCS Hoàng Ngân là mt trong s các trường  đt cht lượng cao đã được PGD - ĐT huyn Nam Trc ghi nhn. Trường THCS Hoàng Ngân luôn coi trng công tác thi đua dy tt là khâu quan trng hàng đu. Bước vào đu năm hc 2017 - 2018 BGH nhà trường đã có kế hoch trin khai công tác hi ging cp t, cp trường và chun b đy đ các điu kin tt nht cho hi ging cp huyn. Hi thi giáo viên dy gii cp huyn là cơ hi đ nhà trường đánh giá cht lượng đi ngũ giáo viên trong công công tác qun lí, ch đo chuyên môn ca nhà trường, qua đó ghi nhn nhng c gng trong quá trình rèn luyn bi dưỡng chuyên môn nghip v ca mi giáo viên

IMG_7254

Hình nh khai mc hi thi GVG cp huyn

Cùng vi các trường trong toàn huyn, trường THCS Hoàng Ngân đã la chn 3 đng chí là: Trn Th Li, Lưu Th Hi Hoà, Lưu Th Thu các đng chí giáo viên có đy đ năng lc trình đ đ tham gia kỳ thi giáo viên gii THCS cp huyn. Được s ch đo sát sao ca BGH, cùng vi tinh thn đoàn kết ca hi đng sư phm nhà trường, đc bit là vi tinh thn trách nhim và s n lc c gng hết mình ca các đng chí tham gia hi thi đã th hin thái đ tính cc, tinh thn quyết tâm đt kết qu cao. Các đng chí đã chun b giáo án có cht lượng, đúng tư tưởng ch đo, chun bi đy đ đ dùng hc tp và khai thác có hiu qu, giáo viên có k năng x lý tình hung tt. Các gi d thi đm bo chun kiến thc kĩ năng, đi mi phương pháp ging dy phù hp vi ni dung tng b môn. Bài ging phát huy tính tích cc ch đng , hng thú và s sáng to ca người hc.

 

20180116_091153

Đng chí Trn Th Li d thi môn Toán 7 

 

20180116_111144

Đng chí Lưu Th Hi Hoà d thi môn Ng văn

 

20180116_081853

Đng chí Lưu Thi Thu d thi môn Sinh hc 6 

Kết thúc hi thi c ba đng chí đu đt kết qu cao, kết qu  này khng đnh hiu qu ca quá trình làm cht lượng bng nhiu gii pháp ca đi ngũ cán b, giáo viên ca trường THCS Hoàng Ngân.

Vi kết qu ca hi thi này mong rng các thy cô phát huy hơn na nhng ưu đim, khc phc hn chế ca đng nghip cùng các thy cô giáo trong trường tng bước xây dng  THCS Hoàng Ngân là trung tâm cht lượng cao ca huyn Nam Trc.

Hy vng rng qua hi thi ln này các thy cô s vui hơn, dy tt hơn và yêu ngh hơn.

                                                                                                                                                                                                            Tin bàiĐng Th Thc - T phó t KH xã hi

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 21
  • Trong tuần: 206
  • Tất cả: 1716

Cơ quan chủ quản: Xã Tân Thịnh - Nam Trực
Địa chỉ: xã Tân Thịnh - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xatanthinh.ntc@namdinh.gov.vn