Lượt xem: 4
Hiệu quả của Ngân Hàng Chính sách xã hội huyện Nam Trực sau 15 năm hoạt động

 Hiệu quả của Ngân Hàng  Chính sách xã hội huyện Nam Trực sau 15 năm hoạt động

           Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Nam Trực được thành lập và đi vào hoạt động theo Quyết định số 468/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2003 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam. Sau khi được thành lập, ngân hàng đã đề ra phương thức điều hành “Uỷ thác từng phần - Dân chủ công khai - Giao dịch tại xã”, Từ phương thức này ngân hàng chính sách xã hội huyện đã có nhiều thành tích phấn khởi. Bên cạnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền các cấp, của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Nam định, của Huyện uỷ, UBND huyện Nam Trực, sự phối kết hợp chặt chẽ của các cấp các ngành, các tổ chức Chính trị - xã hội, của các cấp Uỷ Đảng và chính quyền cơ sở, đặc biệt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện, cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên ngân hàng. Sau 15 năm hoạt động, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã đạt được những kết quả cao, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo - an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Về hoạt động của Ban Đại diện - Hội đồng quản trịHoạt động của Ban Đại diện Hội đồng quản trị huyện theo đúng quy chế, hàng quý, năm tổ chức họp theo định kỳ, đảm bảo số lượng thành viên tham gia, triển khai thực hiện tốt nghị quyết của Hội đồng quản trị và Ban Đại diện Hội đồng quản trị cấp tỉnh, các chủ trương chính sách của tỉnh, huyện, kế hoạch nhiệm vụ của  ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Phối hợp và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện và các Tổ chức chính trị xã hội, Ban giảm nghèo và UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với ngân hàng chính sách xã hội huyện trong việc triển khai cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 13
  • Trong tuần: 55
  • Tất cả: 133

Cơ quan chủ quản: Xã Tân Thịnh - Nam Trực
Địa chỉ: xã Tân Thịnh - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xatanthinh.ntc@namdinh.gov.vn