Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
8/BC-UBND 20/06/2018 Báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội 6 tháng đầu; Phương hướng, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2018 xã Tân Thịnh Tải về
14/QĐ-UBND 24/04/2018 Quyết định Về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Tân Thịnh năm 2018 Tải về
01/LTT-UBND 13/02/2018 Lịch trực tết Mậu Tuất 2018 UBND xã Tân Thịnh Tải về
Số 16- NQ/ĐU 02/01/2018 Nghị quyết của BCH Đảng bộ xã Tân Thịnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 Tải về
Số 62 -BC/ĐU 20/12/2017 Báo cáo Kết quả công tác lãnh đạo của BCH Đảng bộ xã Tân Thịnh tháng 12 năm 2017, Phương hướng nhiệm vụ tháng 01 năm 2018. Tải về
10/NQ-HĐND 15/12/2017 Nghị quyết của HĐND huyện v/v phê chuẩn đề án xây dựng khu dân cư văn hoá nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo Tải về
43/QĐ-VP 12/12/2017 Quyết định của Văn phòng UBND huyện v/v thành lập Tổ công tác theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn Tải về
74/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết của HĐND tỉnh Nam Định: Ban hành quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý Tải về
423/TB-UBND 07/12/2017 Thông báo của UBND huyện Tuyển dụng viên chức năm 2017 Tải về
11-NQ/HU 06/12/2017 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 Tải về
123

Cơ quan chủ quản: Xã Tân Thịnh - Nam Trực
Địa chỉ: xã Tân Thịnh - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xatanthinh.ntc@namdinh.gov.vn