Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
403-TB/HU 06/11/2017 Thông báo Kết luận tại hội nghị Ban Thường vụ huyện uỷ ngày 03 tháng 11 năm 2017 Tải về
672/UBND-PLĐTBXH 06/11/2017 Công văn của UBND huyện v/v thực hiện công tác quản lý và thực hiện các chính sách thuộc ngành LĐTBXH (06/11/2017) Tải về
533-CV/HU 30/10/2017 Công văn của Huyện uỷ v/v đảm bảo vệ sinh môi trường các tuyến đường chính của huyện (30/10/2017) Tải về
14/TB-BCĐ 19/10/2017 Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới huyện Nam Trực về Hội nghị tập huấn lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới các xã dự kiến về Tải về
13/TB-BCĐ 18/10/2017 Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới huyện Nam Trực về làm việc với 7 xã dự kiến về đích Nông thôn mới năm 2017 Tải về
2789/STNMT-ĐĐĐK 17/10/2017 Công văn của Sở Tài nguyên Môi trường: Thống kê đất đai năm 2017 Tải về
833/SNN-CCPTNT 13/10/2017 Công văn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Lập danh sách nghề truyển thống, làng nghề, làng nghề truyền thống không đạt các tiêu chí Tải về
377/TB-UBND 22/09/2017 Thông báo của UBND huyện Bước giá các vị trí đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã: Bình Minh, Hồng Quang, Nam Lợi, Nam Thắng, Nam Tiến, Nghĩa An, Nam Toàn, Nam Thanh, Nam Hoa, Nam Hải, Đồng Sơn, Nam Thái, Tải về
27/2017/TT-BLĐTBXH 21/09/2017 Thông tư của Bộ Lao động Thương binh xã hội: quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp Tải về
372/TB-UBND 18/09/2017 Thông báo của UBND huyện Tuyển dụng viên chức năm 2017 Tải về
12

Cơ quan chủ quản: Xã Tân Thịnh - Nam Trực
Địa chỉ: xã Tân Thịnh - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xatanthinh.ntc@namdinh.gov.vn