Nghị quyết của BCH Đảng bộ xã Tân Thịnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018
Số ký hiệu văn bản Số 16- NQ/ĐU
Ngày ban hành 02/01/2018
Ngày hiệu lực 02/01/2018
Trích yếu nội dung Nghị quyết của BCH Đảng bộ xã Tân Thịnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Trần Ngọc Hợp
Tài liệu đính kèm NGHI_QUYET_SO_16_20171227032430935930.doc

Cơ quan chủ quản: Xã Tân Thịnh - Nam Trực
Địa chỉ: xã Tân Thịnh - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xatanthinh.ntc@namdinh.gov.vn